THERMACUT - The Cutting Company

Ochrana osobních údajů

Informace návštěvníkům webových stránek společnosti THERMACUT, k.s.


Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti THERMACUT, k.s., která se zabývá výrobou a prodejem systémů a dílů pro tepelné řezání a svařování.

Společnost THERMACUT, k.s. plní vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek a tato Informace podává přehled zásad pro případné zpracování a ochranu jejich údajů.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“);
• adaptačních právních předpisů České republiky, jakož i z
• občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy tyto postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme novým právním úpravám a změnám.

THERMACUT, k.s. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost THERMACUT, k.s., se sídlem Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 63 715, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26299, jako správce, je obchodní společností, která se zabývá výrobou a prodejem systémů a dílů pro tepelné řezání a svařování.

Společnost THERMACUT, k.s. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost THERMACUT, k.s. v souvislosti se svou podnikatelskou činností provozuje a využívá ke své prezentaci a propagaci webové stránky.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba aktivně zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat.

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek tak obecně máme k dispozici pouze technické údaje, jako jsou informace o IP adrese (internetový protokol), typu prohlížeče, poskytovateli internetu (IPS), datu/času, odkazujících/výstupních stránkách, počtu kliknutí k analýze trendů apod., které nejsou spojeny s žádnými informacemi, jež by identifikovaly konkrétní osobu.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, a to ať již v postavení odběratele, tak i dodavatele.

V takových případech se obvykle jedná o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce.

Subjekty údajů a jejich práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti THERMACUT, k.s. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
• právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
• právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
• právo na omezení zpracování osobních údajů;
• právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
• práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti THERMACUT, k.s. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

Cookies

Společnost THERMACUT, k.s. cookies používá.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

Služba DoubleClick DART Cookies
Google, jako třetí strana, používá cookies k uveřejnění reklamy www.thermacut.cz, www.thermacut.net/. DART cookie umožňuje Googlu zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěvy na www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ a jiných stránkách na internetu. Uživatelé se mohou odhlásit z používání DART cookie na stránkách Google sekce ochrana osobních údajů na následující adrese - http://www.google.com/privacy_ads.html. Někteří naši reklamní partneři včetně Google Adsense mohou používat cookies a web beacons na našich stránkách. Reklamní servery nebo reklamní sítě těchto třetích stran používají technologie, které reklamy a odkazy zobrazující se na www.thermacut.cz posílají přímo do Vašeho prohlížeče. Když k této situaci dojde, automaticky obdrží Vaši IP adresu. Ostatní technologie (cookies, JavaScript nebo Web Beacons) mohou být také použity třetími stranami reklamních sítí k měření efektivity jejich reklam a/nebo k přizpůsobení reklamy, která se Vám zobrazuje.
www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ nemá přístup nebo kontrolu nad těmito cookies, které jsou používány inzerenty třetích stran. Podrobnější informace o zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran byste měli konzultovat s těmito třetími stranami, včetně instrukcí jak postupovat při odhlašování. Zásady ochrany osobních údajů www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ se nevztahují na ostatní inzerenty nebo webové stránky a www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ nemůže kontrolovat jejich aktivity. Pokud si přejete deaktivovat cookies, měli by jste to provést pomocí individuálního nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace ohledně správy cookies konkrétního webového prohlížeče najdete na příslušných webových stránkách.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

• písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: THERMACUT, k.s., Kontaktní místo pro osobní údaje, Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště;
• elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
• telefonicky na tel. čísle: +420 572 420 495.

THERMACUT® využívá soubory Cookies pro přizpůsobení našich stránek. Umožňují nám porozumět, jakým způsobem využíváte naše webové stránky. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Více informací o souborech Cookies naleznete zde. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte s jejich využíváním.