THERMACUT - The Cutting Company

Nové konstrukční řešení těla hořáku PT-36® umožňuje jednoduše pomocí tří šroubů výměnu poškozené přední části (izolátoru). Toto řešení výrazně zlevňuje nejčastější důvod opravy těla hořáku jak finančně, tak i časově.

V případě poškození přední části (izolátoru) byla v minulosti nutná výměna celého těla hořáku, což přinášelo nutnost nákupu nového a odstávku stroje na několik hodin až dnů, v závislosti na dostupnosti servisu. Tímto řešením lze jednoduše pomocí tří šroubů vyměnit nejčastěji poškozenou přední část (izolátor) za nový a pokračovat v práci během několika minut. Náklady na pořízení nového izolátoru jsou mnohem nižší než zakoupení nového těla hořáku.

PT 36 insulator