Pokud není uvedeno jinak, všechna znění, všechny fotografie a všechny další informace publikované na webové stránce podléhají autorskému právu firmy Thermacut, k. s. 

Jakékoliv kopie, distribuce, elektronické zpracování dat/kopírování a přenos obsahu je podmíněno předchozím výslovným svolením firmy Thermacut, k. s.