THERMACUT - The Cutting Company

SPOLEČNOST THERMACUT, S.R.O. ZALOŽENA TŘEMI ZAKLADATELI: DR. ING. JIŘÍM ZAPLETALEM, MGR. LUĎKEM ZAPLETALEM A ING. PAVLEM HRUŠKOU, KTERÝ SE STÁVÁ PRVNÍM JEDNATELEM. JAKO PROVOZOVNA SLOUŽÍ AŽ DO ROKU 2001 PRONAJATÉ NEMOVITOSTI OD ZD MÍR KUNOVICE VE VÉSKÁCH.

SPOLEČNOST THERMACUT, S.R.O. KUPUJE FIRMU PLASMASTAR,S.R.O. SE SÍDLEM V KUNÍNĚ. VZNIKÁ TAK JEJÍ PROVOZOVNA, KDE SE VYRÁBÍ SPOTŘEBNÍ DÍLY NA SVAŘOVÁNÍ A POZDĚJI I NA PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ. ZAHÁJENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT NA DOMÁCÍM ČESKÉM TRHU PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ, SÍDLÍCÍHO V KUNÍNSKÉ PROVOZOVNĚ.
ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST THERMACUT SLOVAKIA, S.R.O., SE SÍDLEM V KOMJATICÍCH. ZALOŽENA OBCHODNÍ STŘEDISKA V PRAZE A BOUZOVĚ.
ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST THERMACUT POLAND, SP. Z O.O., SÍDLÍCÍ V MĚSTĚ CIESZYN. ZAKOUPENA NEMOVITOST V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ KUNOVICE A PO JEJÍM ZREKONSTRUOVÁNÍ PŘESUNUTA LISOVNA A EXPEDICE DO TĚCHTO PROSTOR.  
NOVÝM VĚTŠINOVÝM VLASTNÍKEM SPOLEČNOSTI SE STÁVÁ STK GESSELSCHAFT FÜR SCHWEISSTECHNIK MBH, JEJÍMŽ 100 % VLASTNÍKEM JE HOLDING IBG GROUP. ZALOŽENA V POŘADÍ TŘETÍ DCEŘINÁ SPOLEČNOST V MAĎARSKU, THERMACUT HUNGARIA, KFT. SE SÍDLEM VE MĚSTĚ ESZTERGOM.
web CISLA 00
ZAKOUPEN VÝROBNÍ AREÁL V MAŘATICÍCH, KTERÝ SVOU KAPACITOU I UMÍSTĚNÍM SPLŇUJE PŘEDPOKLADY PRO SLOUČENÍ PROVOZOVEN SPOLEČNOSTI DO JEDNOHO MÍSTA. JE VŠAK NUTNÁ JEHO CELKOVÁ REKONSTRUKCE. ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST THERMACUT ROMANIA, S.R.L. SE SÍDLEM VE MĚSTĚ TARGU-MURES.
POKRAČUJE SE V OPRAVÁCH AREÁLU V MAŘATICÍCH A KONCEM ROKU SE DO NĚJ STĚHUJE LISOVNA A EXPEDICE.
100% VLASTNÍKEM SPOLEČNOSTI SE STÁVÁ STK GESSELSCHAFT FÜR SCHWEISSTECHNIK MBH. NOVÝM JEDNATELEM JE JMENOVÁN ING. LUDĚK KOLAŘÍK.
VYBUDOVÁNA NOVÁ MONTÁŽNÍ HALA A ZAHÁJENA ZAKÁZKOVÁ MONTÁŽ KABELŮ A KOMPLETNÍCH HOŘÁKŮ URČENÝCH K PLAZMOVÉMU ŘEZÁNÍ A SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE. ZALOŽENÍ SESTERSKÉ FIRMY THERMACUT GMBH V NĚMECKÉM WILNSDORFU.
VÝROBA Z PROVOZOVNY V KUNÍNĚ  PŘESTĚHOVÁNA DO AREÁLU V UHERSKÉM HRADIŠTI. OBCHODNÍ ÚSEK PŘESTĚHOVÁN DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR V KUNÍNĚ.
ZMĚNA IMAGE SPOLEČNOSTI, KTERÁ JE PREZENTOVÁNA NOVOU OBCHODNÍ ZNAČKOU. DRUHÝM JEDNATELEM JE JMENOVÁN PAN ANDREAS BÖCKLING. V ZÁŘÍ JE ZALOŽENA PÁTÁ DCEŘINÁ SPOLEČNOST THERMACUT HRVATSKA D.O.O., SE SÍDLEM VE MĚSTĚ SENJ.
ZAHÁJENA VÝROBA KONTAKTNÍCH ŠPIČEK NA SVAŘOVÁNÍ. ZALOŽENY DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI THERMACUT MEXICO, S.A. DE C.V. V AGUASCALIENTES A THERMACUT UK LTD. V CHESHIRE. NA TRH JSOU UVEDENY VÝROBKY ZNAČKY EXTRAFIRE.
REALIZACE PŘÍSTAVBY MONTÁŽNÍ HALY. V PROSINCI PROVEDENA REKONSTRUKCE A PŘEMÍSTĚNÍ SEVEROAMERICKÉ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI THERMACUT, INC DO VĚTŠÍCH PROSTOR. ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST THERMACUT DO BRASIL SE SÍDLEM V PETROPOLIS.
V ÚNORU DOKONČENA REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY. ZALOŽENY DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI THERMACUT FRANCE SE SÍDLEM VE ŠTRASBURKU A OOO „TERMAKAT“, SÍDLÍCÍ V RUSKÉM ČELJABINSKU.
UDĚLENA CERTIFIKACE PODLE NORMY ISO 9001-2001. ZÁSADNÍ POKLES POPTÁVEK V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE. ZAHÁJENA SPOLUPRÁCE S ABICOR BINZEL TECHNOWELD PVT LTD INDIE.
DRAMATICKÝ RŮST TRŽEB V DŮSLEDKU OŽIVENÍ SVĚTOVÉ EKONOMIKY.  ZKUŠEBNA PŘESTĚHOVÁNA DO ZREKONSTRUOVANÝCH A TECHNICKY LÉPE VYBAVENÝCH PROSTOR.
JEDNATELI SPOLEČNOSTI JSOU VEDLE PANA ANDREASE BÖCKLINGA JMENOVÁNI ING. DUŠAN LOUKOTA A ING. STANISLAV SLÁDEK. REALIZOVÁNA VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY. ZAHÁJENA SPOLUPRÁCE S ABICOR BINZEL KAYNAK TEKNIK TURECKO.
ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST CHANGZHOU TCN WELDING & CUTTING EQUIPMENT CO., LTD. SÍDLÍCÍ V ČÍNSKÉM JIANGSU. ZAHÁJEN PRODEJ SILVER PRO ELEKTROD. THERMACUT, S.R.O. SLAVÍ 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI.
DOKONČENÍ AKVIZICE SPOLEČNOSTI HOLMA® AG. ZAHÁJENA VÝROBA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO LASEROVÉ ŘEZÁNÍ  V THERMACUTU, s.r.o. PŘEDSTAVENÍ VLASTNÍ ŘADY PLAZMOVÝCH ZDROJŮ EX-TRAFIRE® S HOŘÁKY FHT-EX®. ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST Термакат Україна ГмбХ (Thermacut Ukrajina GmbH) SE SÍDLEM V PETROPAVLIVS’KA BORSCHTSCHAGIVKA
web CISLA 14
ZAHÁJENÍ PRODEJNÍ SPOLUPRÁCE S ABICOR BINZEL V AUSTRÁLII, BĚLORUSKU, SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH A VELKÉ BRITÁNII. PŘESTĚHOVÁNÍ SPECIÁLNÍ VÝROBY DO NOVÝCH PRONAJATÝCH PROSTOR.
web CISLA 15
ZAHÁJENÍ VÝROBY MIG HRDEL HOŘÁKŮ A HUBIC PRO SESTERSKOU FIRMU ALEXANDER BINZEL. ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VÍCEVŘETENOVÉHO STROJE OD FIRMY INDEX. PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY SMART SOLUTION.